top of page

do 04 apr

|

Driebergen-Rijsenburg

Bijeenkomst over de ontwikkelingen in het Stationsgebied Driebergen-Zeist

Voor het voor de natuur zo belangrijke gebied worden plannen ontwikkeld om 500 tot 2.500 woningen te bouwen. Hoe geven we de natuur een stem in de planprocessen? Hoe komen we tot het mooiste plan voor de natuur?

Bijeenkomst over de ontwikkelingen in het Stationsgebied Driebergen-Zeist
Bijeenkomst over de ontwikkelingen in het Stationsgebied Driebergen-Zeist

Tiid & Locatie

04 apr 2024, 19:30 – 22:00

Driebergen-Rijsenburg, Hoofdstraat 8 (Navigeren naar P+R Station Driebergen - Zeist, Ionagebouw, Hoofdstraat 8, 3972 LA Driebergen-Rijsenburg, Nederland

Over het evenement

Naar aanleiding van de voorgenomen gemeentelijke bouwplannen rondom het stationsgebied Driebergen – Zeist nodigen wij u graag uit voor een bijeenkomst van de stichting GoedVolk op:

Donderdag 4 april a.s. in Congrescentrum Antropia te Driebergen van 19.30 – 21.30 uur

(Met mogelijkheid van nadere kennismaking met het gebied van 18.30 – 19.15 uur o.l.v. een gids)

Wij organiseren deze bijeenkomst omdat wij graag met u in gesprek gaan over de versterking van de natuurwaarden en de cultuurhistorische waarden van het landschap waarvan het stationsgebied deel uitmaakt. Het voorbereidingstraject van de voorgenomen bouw van een woonkern rondom het stationsgebied verloopt in sneltreinvaart en de stem van de Natuur dreigt daarbij verloren te gaan. Om die reden nodigen wij op deze korte termijn belangstellende inwoners en partijen in de regio uit om te bezien hoe we deze stem in dit proces krachtig kunnen laten klinken. Wij hebben contact gelegd met vele duurzame burgerinitiatieven, natuurverenigingen en politieke partijen uit de regio en veel positieve reacties ontvangen. Blijkbaar voorzien we hiermee in een behoefte. De bijeenkomst is voor iedereen toegankelijk.

Doel bijeenkomst

Wij ontmoeten u graag op 4 april a.s. om onze kennis van het lopende proces en van natuur en landschap van het gebied met elkaar te delen en te bezien of het mogelijk is om tot een afgestemde inbreng te komen in het gemeentelijk participatietraject. De voorlopige inhoud van het programma is als volgt:

  • Bespreken welke gevolgen de voorgenomen bouw kan hebben voor natuur en landschap met een brede blik op de omringende (natuur)gebieden. Daarbij kijken we met bijzondere aandacht naar de betekenis van de ecologische verbindingszones voor de regio (kennis delen).
  • Verkennen of we gezamenlijk kunnen optrekken in het voorbereidend proces dat nu is gestart. Wij zien de natuur als vertrekpunt in het participatie- én besluitvormingsproces (krachten bundelen).
  • Verkennen van de mogelijkheid om gezamenlijk een alternatieve variant te laten zien die de ontwikkeling van natuur en landschap juist versterkt in plaats van aantast: ‘Natuurstation Driebergen-Zeist’ of ‘Landschapsstation Driebergen – Zeist’ (alternatief plan).

Onze visie op de omgang met de natuur in dit gebied hebben wij neergelegd in een kernachtig visie document met enkele uitgangspunten. Wat ons betreft kan dit document een startpunt zijn om de brede dialoog met elkaar aan te gaan.

Versterking van natuur en landschap

Een zorgvuldig besluitvormingsproces kan alleen tot stand komen op basis van een goed inzicht in de gevolgen van de bouwplannen voor natuur en landschap. Dit is geen kleinigheid, want in de maximale bouwvariant wordt gesproken van 2.500 woningen en kantoren midden in de landgoederenzone van de Stichtse Lustwarande en nabij NNN-gebieden. Dit komt neer op een compleet dorp vergelijkbaar met Amerongen of Odijk met bijbehorende voorzieningen. Er wordt in de plannen rekening gehouden met een woonkern met hoogbouw en modern-stedelijk karakter. De gevolgen voor de natuur zijn door de gemeenten nog niet in kaart gebracht, maar uit eerder onderzoek is gebleken dat de plaatselijke natuurwaarden in het gebied tot voor kort in elk geval zeer hoog waren, evenals die van de wijdere omgeving. Het is van belang dat het gebied tussen Driebergen en Zeist een open karakter behoudt en dat de hoofdaders van de ecologische hoofdstructuur die door dit gebied lopen, niet verder worden aangetast, maar juist worden versterkt.

Inwoners en natuurorganisaties zijn zich nog niet of nauwelijks bewust van de bouwplannen, maar een principebesluit voor de bouw van een woonkern in het stationsgebied is al medio 2023 genomen. Definitieve gemeentelijke besluitvorming over omvang, locatie en voorwaarden is gepland vóór eind 2024. Vorige maand is een participatietraject gestart dat volgens planning nog voor de zomer moet worden afgerond, maar waarvan de opzet nog onduidelijk is. De tijd voor zorgvuldig natuuronderzoek lijkt beperkt.

Wij hopen u te mogen ontmoeten donderdagavond 4 april te Antropia, gelegen naast Station Driebergen-Zeist. Het definitieve programma van de bijeenkomst met sprekers ontvangt u binnenkort van ons.

>> Meld je daarom graag vooraf aan via: https://forms.gle/2VpwisLeqzN5fYwv5 

Lees ook het Visiedodument: https://tinyurl.com/3hw3yk25 (PDF)

Voor meer achtergronden kijk je op: https://www.iedereenisgoedvolk.nl/post/ontwikkeling-stationsgebied-driebergen-zeist

Deel dit evenement

bottom of page