top of page

Rijsenburgselaan in Driebergen veilig voor mens èn dier

Aan de zuidkant van de bebouwde kom van Driebergen ligt een prachtig natuurgebied vol met zeldzame dieren en planten. Dit gebied van het Utrechts Landschap vormt een natuurlijke corridor tussen Heuvelrug en Kromme Rijn, maar wordt doorsneden door de gevaarlijke Rijsenburgselaan. Op het asfalt van deze laan vindt het leven van vele dassen, reeën, ringslangen en amfibieën een vroegtijdig einde. Natuursterrenwijk Hoenderdaal van GoedVolk en enkele wijkbewoners nemen het initiatief om hier wat aan te gaan doen.


Het is al jarenlang bekend dat er langs en buiten de bebouwde kom op de Rijsenburgselaan veel verkeersslachtoffers vallen. Veel bewoners ergeren zich aan het roekeloze rijgedrag van automobilisten op deze laan. Het is een kwestie van tijd voor er een kind wordt aangereden. De vondst van de derde dode das in één jaar tijd was de spreekwoordelijke druppel die de emmer deed overlopen. Het voortbestaan van de dassenpopulatie die zich vanuit de heuvelrug ruim 10 jaar geleden op De Woerd heeft gevestigd, komt in groot gevaar. Natuursterrenwijk Hoenderdaal heeft de verkeersonveiligheid dringend onder de aandacht gebracht van gemeente, Utrechts Landschap, de provincie en het waterschap. En hen ook gevraagd om gezamenlijk actief naar oplossingen te zoeken. Met De Dassenwerkgroep Utrecht en ’t Gooi, de Stichting RAVON (de vereniging voor behoud van reptiele, amfibieën en vissen) en Stichting HoopHeggen is overleg gevoerd over benodigde voorzieningen, zoals snelheidsbeperkende maatregelen en faunapassages. Alle betrokken partijen erkennen het probleem en de urgentie en zijn bereid mee te werken en bij te dragen. Ook de wijkbewoners van Hoenderdaal steken graag de handen uit de mouwen voor het planten en onderhouden van heggen en het organiseren van oversteekacties voor amfibieën.


Met de steun van al deze betrokken partijen op zak ging Goed Volk op 2 november jl. naar het gemeentehuis in Doorn om in te spreken op de open microfoonavond van de Gemeenteraad. Zie brief: https://heuvelrug.notubiz.nl/document/13421506/1/783+Brief+aan+BW+Rijsenburgse+Laan

Zie opname van deze inspreekavond:


Daarbij is bij de gemeente een brief neergelegd met het verzoek om in 2024 budget te reserveren voor maatregelen zoals faunapassages en om als gemeente de regie te nemen voor een duurzaam plan om samen met alle partijen tot een oplossing te komen. Dit in het belang van de veiligheid voor mens èn dier. Op 13 november jl. is in de Gemeenteraad een amendement aangenomen van Open, D’66 en de Partij voor de Dieren om vooruitlopend op het gemeentelijk verkeersplan in 2024 een half miljoen euro ter beschikking te stellen voor urgente verkeersprojecten, waarbij o.a. de Rijsenburgselaan met name is genoemd.


Inmiddels heeft de Natuursterrenwijk Hoenderdaal namens Goed Volk een goed gesprek gehad met verantwoordelijk wethouder Anouk Haaxma. Zij heeft toegezegd om op korte termijn als gemeente met alle partijen om de tafel te gaan voor een verkenning naar mogelijke maatregelen in 2024 en voor steun en commitment hiervoor van alle betrokkenen. Opdat de natuur zich kan ontwikkelen, dieren zich vrijelijk kunnen bewegen, kinderen veilig kunnen fietsen en bewoners langs deze mooie laan weer een rustige wandeling kunnen maken.Comments


bottom of page