top of page

Voortgang oprichting voedselcoöperatie Utrechtse Heuvelrug

Bijgewerkt op: 6 jul. 2023

De meeste geïnteresseerden hebben vast ooit onze enquête ingevuld. Goed om weer even 'in de lucht' te komen met een update. In deze post gaan we in op de volgende vier onderwerpen:


1. Bijpraten

2. Toekomstplannen

3. Hulpvraag

4. Mailinglijst


1. Bijpraten Velddiner: Vorig weekend was het derde velddiner weer een groot succes. Deze keer op landgoed Zuylenstein, de vorige keer was op Bartiméus en daarvoor op landgoed Zonheuvel. Een kleine 300 deelnemers hebben lekker lokaal hebben gegeten en zijn hopelijk bewust zijn geworden van lokaal geproduceerd voedsel. Voor een impressie zie https://www.iedereenisgoedvolk.nl/velddiner-2023.


Enquête: We hebben in september 22 een enquête verspreid en daar is goed op gereageerd. Totaal 138 mensen vulden de enquête in. We hebben nu interesse voor 300 monden en vrijblijvende toezegging van een financiële bijdrage van ruim 100.000 euro. Aan interesse voor ons initiatief dus geen gebrek! De enquête staat nog steeds open en iedereen die interesse heeft vragen we deze enquête in te vullen: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfkpKKLxfXUqe6BzGJsU762q9EdVc19fsrMFJNfml


Zoals jullie weten uit de enquête zijn we op zoek naar 5 hectare grond met een schuur voor

materialen. We vertellen nu welke opties er in beeld zijn geweest bij ons.


a) Vorig jaar september hadden we zicht op 5 hectare grond in Driebergen en waren we met

Lenteland in gesprek om samen een coöperatie op te richten. Voor de grond in Driebergen

was erg veel belangstelling, zo’n 30 partijen waaronder verschillende ideële organisaties

zoals wij. Het is helaas verkocht voor de bouw van 2 huizen.

We hebben met het oog op verdere samenwerking het model van Lenteland uitgebreid met de oprichter/trekkers besproken. Dit waren goede gesprekken. Echter, in het huidige model van Lenteland lag naar onze mening de balans qua zeggenschap onvoldoende bij de lokale gemeenschap , het zwaartepunt ligt in de visie van Lenteland bij de boer en Stichting Lenteland zelf.

We hebben daarom besloten om op dit moment geen nauwere samenwerking aan te gaan met Lenteland. Ook Lenteland zit in een continue proces van uitvinden wat werkt, dus wellicht in de toekomst nog. Voor nu gaan we vanuit FoodVolk zelfstandig op zoek naar grond.


b) We zijn in gesprek geweest met een boer in Maarsbergen. Uitkomst: goed gesprek,

voldoende grond, maar de boer was er nog niet klaar voor dus wellicht op een later moment.


c) We hebben 5 hectare grond bij Cothen als optie gehad maar dat leek ons te ver weg van

Doorn om wekelijks groente op te halen.


d) We zijn in gesprek geweest met een varkensboer in Overberg maar dat leidde ook nog niet tot samenwerking omdat de boer er nog niet aan toe was.


e) We zijn in gesprek geweest met een varkensboer in Leersum die wilde stoppen. Hij heeft

uiteindelijk gekozen voor samenwerking met de buren, Regeneratieve Boerderij Schevichoven van Maarten van Dam. Schevichoven teelt meerjarige gewassen op basis van

de principes van de permacultuur. Dat is dus een prima keuze wat ons betreft.


f) We zijn in gesprek geweest met Heelcentrum aan de Sandenburgerlaan over een halve

hectare grond. Uiteindelijk vonden we dat te weinig om effectief aan de slag te gaan. Ze zijn

nu aan de slag met Wijdeheuvelrug. Als je interesse hebt kijk op deze link:


g) We zijn in gesprek geweest met een boer die 20 hectare grond heeft vlakbij Doorn. Dat heeft nog niet geleid tot een positief besluit om aan ons de 5 hectare van deze grond te pachten. Kortom grond is nog niet zo makkelijk te vinden. We zoeken ongeveer 5 hectare, liefst binnen onze gemeentegrenzen en makkelijk bereikbaar met een schuur erop voor opslag. Heb je netwerk of contacten, breng hen met ons in verbinding!


2. Toekomstplannen

We blijven zoeken naar grond maar hebben voor de tussentijd een plan bedacht. Hoe mooi zou het zijn als je je weekboodschappen gezond, onbespoten kan bestellen bij een leverancier die alle lokale producten bij elkaar brengt? Denk aan Rechtstreex.nl, Boerschappen of soortgelijke aanbieders. We denken dat dit een mooie tussenstap is totdat we zelf grond gevonden hebben waarop een boer aan de slag kan gaan. We zijn heel benieuwd hoe jullie daar over denken. Zou je willen reageren als je daar ideeën over hebt?


3. Hulpvraag

Ik, Pieter Rop, ga stoppen als voorzitter van Foodvolk. Ik ben begonnen in maart 2020 toen net de eerste Corona lockdown werd aangekondigd. Ik heb er nu 3 jaar aan getrokken en merk dat ik moe ben gestreden. Ik deel de idealen nog volop maar ik zie op dit moment onvoldoende opties om onze idealen te realiseren. Daarom lijkt het me goed om plaats te maken voor andere mensen met frisse ideeën en nieuwe energie! Ik ga mijn vrije tijd nu inzetten in het bestuur van tennisclub Ludenti.


We hebben ons team aangevuld met Ludo Hellebrekers, dierenarts in ruste die graag meehelpt aan duurzaam voedsel in onze regio. Daarnaast zoeken we nog meer mensen die van doen houden, met name om onze plannen in punt 2 uit te voeren. Zin in? Stuur een mail naar het adres onder aan deze nieuwsbrief.


4. Mailinglijst

Onze werkgroep FoodVolk is onderdeel van de Stichting GoedVolk. Inmiddels zijn er echter twee mailinglijsten. Dat is niet erg praktisch meer. We willen de mailinglist van FoodVolk daarom graag onderbrengen in de algemene mailinglijst van GoedVolk. Sta je op de mailinglijst van FoodVolk en wil je niet op de mailinglijst van GoedVolk, laat dat dan graag per omgaande even weten via foodvolk@goed-volk.net. Eventueel kun je je ook makkelijk - met één klik uitschrijven via een eerstvolgende Nieuwsbrief.


Dank voor het vertrouwen in mij en tot ziens!


Hartelijke groet,

Mede namens Ludo Hellebrekers en Guido Meerman, Pieter Rop
Comments


bottom of page