Image by Michael Oeser

Stichting GoedVolk

Oprichting.

De Stichting GoedVolk is op 1 mei 2019 opgericht te Doorn. Een kopie van de akte van oprichting is hier in te zien.

Doelstelling.

De stichting heeft ten doel het leveren van een positieve bijdrage aan de duurzaamheid van de regio. De stichting mobiliseert aanwezige talenten om zich in te zetten voor thema's die leven en van belang zijn voor onze samenleving, alsmede het verrichten van alle -­ verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of-­
daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

 

Om dit doel te kunnen realiseren werkt de stichting samen met derden, zoals de zwerm - vrijwilligers van GoedVolk, overheden, bedrijven, maatschappelijke organisaties en/of-­ individuen Zij zijn partners van de stichting

 

Rechtspersoon.

RSIN:  860013820
Rechtsvorm: Stichting
Statutaire naam: Stichting GoedVolk
Statutaire zetel: gemeente Utrechtse Heuvelrug
Bezoekadres: Tuilland 8, 3941KE Doorn
Postadres: Tuilland 8, 3941KE Doorn
Internetadres: www.iedereenisgoedvolk.nl
E-mailadres: info@goed-volk.net
Datum akte van oprichting: 01-05-2019

Bestuurders.
Naam: Beumer, Jeroen Hein Teun

Geboortedatum en -plaats: 09-11-1968, Oss

Datum in functie: 01-05-2019

Titel: Voorzitter

Bevoegdheid: Gezamenlijk bevoegd

Naam: Hollestelle, Erwin Jan Franc

Geboortedatum: 14-12-1970, Dordrecht

Datum in functie: 01-05-2019

Titel: Secretaris
Bevoegdheid: Gezamenlijk bevoegd

Naam: Jong, Frederik de

Geboortedatum en -plaats: 05-05-1957, Gouda

Datum in functie: 01-09-2020

Titel: Penningmeester
Bevoegdheid: Gezamenlijk bevoegd

Jaarcijfers 2019 stichting GoedVolk.

Lees hier de jaarcijfers van de Stichting GoedVolk over het jaar 2019

​​

Beloningsbeleid.

Zoals onder artikel 3.5 van de akte van oprichting staat vermeld, ontvangen de bestuurders geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

Contact

Heb je vragen of wil je reageren op de activiteiten van GoedVolk? Stuur ons dan een berichtje:

Stichting GoedVolk
Tuilland 8
3941 KE DOORN

KvK: 74750399
Triodos Bank: NL 72 TRIO 0379 6402 52

E-mail: info@goed-volk.net

© 2020 door GoedVolk

Logo GoedVolk.png