top of page
Veldbloemen-1024x391.jpg

Herstel biodiversiteit

Themagroep Biodiversiteit.

Onze inzet zijn positieve acties waarbij inwoners worden verleid en geënthousiasmeerd tot groene acties. Deze initiatieven moeten daadwerkelijk een positieve impact hebben op de biodiversiteit. We willen graag mensen bereiken en betrekken die nog niet veel met dit onderwerp bezig zijn.

Wat is biodiversiteit.

Biodiversiteit is een term voor alle verschillende soorten die we op aarde hebben. Het is belangrijk dat er variatie is om het evenwicht in de natuur te behouden. Het verlies van biodiversiteit is wereldwijd een groot probleem. Want als gevolg van niet-duurzame landbouw en bosbouw, woningbouw en vervuiling, verdwijnt leefgebied voor dieren en planten. Minder insecten veroorzaakt bijvoorbeeld minder vogels. En bijen zijn belangrijk voor de bestuiving van ons voedsel.

Groene schoolpleinen.

Verder maken wij ons sterk voor het vergroenen van schoolpleinen. Tegels eruit en groen erin, dat is ons uitgangspunt. Een moestuin of een voedselbosje op een schoolplein zorgt voor een directe toename van de biodiversiteit. Als de moestuin of het voedselbos onderdeel van de lessen wordt, kunnen de scholieren bovendien zelf ervaren hoe voedsel groeit en hoe lekker en leuk voedsel uit eigen tuin is. Ze kunnen de vogels en insecten van dichtbij bestuderen en leren over het nut dat zij hebben in de kringloop van het leven. Kinderen zijn de natuurbeschermers van de toekomst! Enthousiaste kinderen kunnen hopelijk hun ouders enthousiasmeren om tegels uit de tuin te halen en er planten in te zetten. En zo kunnen we samen zorgen voor een toename van de biodiversiteit.

Weet jij ook een schoolplein of andere locatie (m.n. buitengebied) waar mogelijk ruimte is voor een moestuin of een groot of klein voedselbos? Neem dan contact op met biodiversiteit@goed-volk.net.

Ecologisch bermbeheer.

We zijn in gesprek met de gemeente om bermen op een meer ecologische manier te beheren. Later en minder maaien van eikenlanen kan helpen in de strijd tegen de eikenprocessierups. Allerlei insecten die zich ophouden in bloeiende bermen zijn de natuurlijke vijanden van deze overlast veroorzakende rupsen. Ze eten ze op of leggen eitjes in de rupsen, waardoor die van binnenuit worden opgegeten en nooit een volwassen eikenprocessiemot worden. Bloeiende bermen zijn ook goed voor de vogels, die zo genoeg te eten hebben voor en na de rupsenpiek.

Als het gaat om daagvlak valt er nog een wereld te winnen: zo'n andere aanpak vraagt om informatie aan omwonenden. De werkgroep wil daar een actieve bijdrage aan leveren, onder andere door periodiek te publiceren in de lokale krant De Kaap / Stichtse Courant. De krant wil daar graag aan meewerken. Om inwoners enthousiast te maken organiseren we dit jaar bermsafari's. Lees hieronder de 'Bermberichten' die eind vorig jaar in blogvorm zijn gepubliceerd en ook als e-boekje beschikbaar is. Wil je meer weten of actief meedoen, stuur dan een mail naar biodiversiteit@goed-volk.net

Initiatieven.

Naast de bovengenoemde activiteiten werkt de themagroep Biodiversiteit aan de volgende initiatieven:

Nieuws over Biodiversiteit.

Bermberichten

Een belangrijk thema voor de werkgroep biodiversiteit is de staat van de bermen op de Utrechtse Heuvelrug. In de rubriek Bermberichten informeren we je graag over de meest recente ontwikkelingen op dit terrein.

Contact.

Wil je meer weten of meedenken over thema's waar de themagroep Biodiversiteit zich op richt? Neem dan even contact op via de mail: biodiversiteit(at)goed-volk.net.

bottom of page