top of page
Image by Michael Oeser

Stichting GoedVolk

Oprichting.

Het burgerinitiatief GoedVolk is van start gegaan in april 2015. De Stichting GoedVolk is op 1 mei 2019 opgericht te Doorn. Een kopie van de akte van oprichting is hier in te zien.

Doelstelling.

De stichting heeft ten doel het leveren van een positieve bijdrage aan de duurzaamheid van de regio. De stichting mobiliseert aanwezige talenten om zich in te zetten voor thema's die leven en van belang zijn voor onze samenleving, alsmede het verrichten van alle -­ verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of-­
daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

 

Om dit doel te kunnen realiseren werkt de stichting samen met derden, zoals de zwerm vrijwilligers van GoedVolk, overheden, bedrijven, maatschappelijke organisaties en/of individuen. Zij zijn partners van de stichting.

Vanaf 20 augustus 2020 is de Stichting GoedVolk aangemerkt door de Belastingdienst als algemeen nut
beogende instelling (ANBI)
.

Wilt u het werk van de Stichting GoedVolk steunen? Klik dan hier.

Rechtspersoon.

KvK-nummer: 74750399
RSIN:  860013820
Rechtsvorm: Stichting
Statutaire naam: Stichting GoedVolk
Statutaire zetel: Gemeente Utrechtse Heuvelrug
Postadres: Tuilland 8, 3941KE Doorn
Internetadres: www.iedereenisgoedvolk.nl

E-mailadres: info@goed-volk.net
Datum akte van oprichting: 01-05-2019

Bestuurders.

Naam: Hollestelle, Erwin Jan Franc

Geboortedatum: 14-12-1970, Dordrecht

Datum in functie: 01-05-2019

Titel: Voorzitter
Bevoegdheid: Gezamenlijk bevoegd

Naam: de Groot - de Meijer, Astrid

Geboortedatum: 19-09-1969, Utrecht

Datum in functie: 01-03-2024

Titel: Secretaris
Bevoegdheid: Gezamenlijk bevoegd

Naam: Meerman, Guido Arthur

Geboortedatum en -plaats: 17-07-1978, Vlaardingen

Datum in functie: 15-09-2021

Titel: Penningmeester
Bevoegdheid: Gezamenlijk bevoegd

Jaarcijfers Stichting GoedVolk.

Het bestuur van de Stichting GoedVolk stelt binnen 6 maanden na afloop van het boekjaar de balans en de staat van baten en lasten van de stichting vast. Bij de vaststelling van de jaarstukken vroegen we een bevriend accountant, als onafhankelijke derde, mee te kijken:

Activiteiten.

Voor een overzicht van de activiteiten van van GoedVolk zie Blog (onder nieuws).

​​​​​​​​​​Beloningsbeleid.

Zoals onder artikel 3.5 van de akte van oprichting staat vermeld, ontvangen de bestuurders geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

Beleidsplan 2021-2023.

Conform de eisen die aan een ANBI stichting worden gesteld, beschikt de Stichting GoedVolk oven een actueel beleidsplan. Het plan geeft inzicht in de manier waarop GoedVolk haar doelstellingen gedurende de komende 3 jaar wil bereiken.

 

 

anbi-logo-transparant.png
bottom of page