top of page
Image by Volodymyr Hryshchenko

Utrechtse Heuvelrug Plasticvrij 2026

Werkzaamheden Werkgroep Utrechtse Heuvelrug Plasticvrij.

De werkgroep Heuvelrug Plastic Vrij is opgericht op 24 april 2018. Het doel is het zwerfafval, vooral blik en plastic in onze leefomgeving terug te dringen. Wij richten onze aandacht op 3 niveaus:

  1. Primair: Aandacht voor de producenten en de groot winkelbedrijven (de bron)

  2. Secundair: Ontwikkelen van bewustzijn onder lokale winkeliers, consumenten en gebruikers

  3. Tertiair: Zwerfafval en plastic in de openbare ruimte opruimen

Kennisontwikkeling over Zwerfafval en het Plasticprobleem

De toestroom van plastic, blikjes en verpakkingen in onze natuur en leefomgeving is een hardnekkig probleem. We lossen dat niet maar zo 1,2,3 op. Gelukkig zijn we niet alleen en zijn er landelijk veel meer mensen opgestaan om wat te doen. Inmiddels is er veel bekend over wat wel en niet werkt. Ook leren wij in een rap tempo over dingen die relevant zijn voor onze strategie en aanpak.

Via de pagina: Wat iedereen moet weten over Zwerfafval en het Plasticprobleem, ontsluiten we relevante informatie.

Initiatieven.

Sinds 2018 ontwikkelde de werkgroep Utrechtse Heuvelrug Plasticvrij tal van initiatieven:

Wat is er tot op heden gedaan?

Naast het vergaren van meer kennis op het terrein van zwerfafval, zijn we aan de slag gegaan met dingen doen. Bijgaand een overzicht van de dingen die we inmiddels hebben gedaan:

Nieuwe opruimacties worden binnenkort gepland. Houd onze activiteitenkalender op deze site goed in de gaten als u graag een keer meehelpt.

Laatste PlasticVrij Nieuws.

Initiatieven Werkgroep
Werkzaamheden PlasticVrij
Wat vond allemaal plaats?
Laatste PlasticVrij Nieuws
bottom of page