top of page

CleanUP N227 Langbroekerweg

Op 1 mei 2021 werkte het GoedVolk Prikkersgilde langs de N227 het deel Doorn Noord tot aan Langbroek. Tussen 10.00 uur en 12.30 uur raapten we met een man of 12 meer dan 10 zakken zwerfafval. Naast het afval 'op land' werd met harken ook het zwerfafval uit de greppels en sloten gevist. Waar mogelijk registreerden we wat werd opgeruimd in Litterati.
bottom of page