20191029_114206.jpg
Line separator

Leven in de
Toekomst

Manifest Biodiversiteit
Utrechtse Heuvelrug
.

Aan iedereen die begaan is met natuur en biodiversiteit in de regio Utrechtse Heuvelrug!

De gemeente Utrechtse Heuvelrug heeft een uniek groen karakter en omvat een in geologisch en ecologisch opzicht waardevol gebied. De gemeente bevindt zich op de Utrechtse Heuvelrug zelf - een stuwwal met onder meer bossen, heidevelden en vennen - maar omvat ook een stuk Gelderse vallei, een stuk rivierengebied en alle overgangen daartussen en dit resulteert in een divers landschap met van oudsher kenmerkende flora en fauna. De regio is een genot om in te wonen en ook vele recreanten weten de weg naar onze mooie gemeente te vinden. Het landschap en de cultuurhistorie zijn van bijzondere kwaliteit, maar de biodiversiteit wordt bedreigd.

De Themagroep Biodiversiteit werkt aan een Manifest Biodiversiteit. We leggen het concept manifest voor aan de inwoners, organisaties en andere belanghebbenden van de natuur in de Gemeente Utrechtse Heuvelrug en nodigen iedereen uit om ons feedback te geven. U kunt ons mailen via biodiversiteit@goed-volk.net. De deadline daarvoor is 1 oktober. In een volgende ronde kan iedereen die dit manifest ondersteunt, het mede ondertekenen. Het manifest wint zo aan kracht, noodzakelijk om de biodiversiteit hoog op de (beleids-)agenda's te plaatsen en op concrete wijze te verankeren, opdat de huidige trend van biodiversiteitsverlies wordt omgebogen naar biodiversiteitsherstel.

 

Ondertekenaars van het Manifest.


Het manifest is nu nog een concept. Op een later moment wordt het manifest definitief vastgesteld. Wilt u nu al uw steun uitspreken, laat ons dat dan weten via biodiversiteit@goed-volk.net. U kunt het manifest steunen als persoon of met uw organisatie. Wij vermelden uw (organisatie-)naam graag op deze pagina.

Ander nieuws.

Het laatste nieuws van de Werkgroep Biodiversiteit lees je hier: