top of page

Grote zorgen om bomenkap bij Huis Doorn

De werkgroep Biodiversiteit van GoedVolk Utrechtse Heuvelrug maakt zich ernstig zorgen over de voorgenomen massale bomenkap door het Rijks Vastgoed Bedrijf (RVB) bij Huis Doorn.

Sterker nog, we zijn erop tegen, omdat we van mening zijn dat de huidige plannen van het RVB geen recht doen aan de huidige inzichten over beheer van natuur in samenhang met onder meer biodiversiteit en klimaatadaptatie. Bovendien voldoen die plannen niet aan de belangrijkste innovatieopgaven die het RVB zich zelf stelt, zoals verduurzaming en gebiedssamenwerking.

Dit vraagt tevens om een aanpassing van de denk- en werkwijze die kennelijk nog niet verankerd is in de organisatie.


Wij doen een beroep op het RVB om de samenwerking met lokale partijen te zoeken. Er is in de samenleving bij inwoners veel kennis en kunde beschikbaar om plannen verder te brengen, ook een van de grondgedachtes van de nog in te voeren Omgevingswet.


GoedVolk wil daarom graag in gesprek komen met het RVB, omdat het huidige plan achterhaald is, ecologisch niet deugt en onvoldoende rekening houdt met biodiversiteit. Temeer omdat we constateren dat binnen hetzelfde RVB ideeën leven die op onderdelen afwijken van de plannen, waarover nu een besluit gaat worden genomen.


We hebben een open brief geschreven aan de directeur-generaal van het Rijks Vastgoed Bedrijf, waarin we onze opvattingen uiteenzetten en een uitnodiging doen om in gesprek te gaan.


Je leest de brief via deze link.


GoedVolk Utrechtse Heuvelrug
Comments


bottom of page