top of page

De biodiversiteit is in gevaar

Bijgewerkt op: 17 sep. 2021


Aan iedereen die begaan is met natuur en biodiversiteit in de regio Utrechtse Heuvelrug

De werkgroep Biodiversiteit van stichting GoedVolk maakt zich ernstig zorgen over de verslechterende situatie van de biodiversiteit in zijn algemeenheid en die van de regio Utrechtse Heuvelrug in het bijzonder.

Om het tij te keren stellen we voor dat inwoners, organisaties, bedrijven, onderwijsinstellingen en gemeente de handen ineen slaan en afspreken om alles in het werk te stellen de dreigende biodiversiteitscrisis om te buigen in biodiversiteitsherstel.

Onze ideeën hebben we opgeschreven in het concept Manifest Biodiversiteit.

We nodigen u van harte uit om kennis te nemen van onze ideeën en die zo nodig aan te vullen om de gezamenlijke inspanning beter te maken.

Hoe meer partijen de doelen onderschrijven hoe meer de intenties aan kracht winnen en we concrete en effectieve maatregelen kunnen nemen. Grote partijen als landbeheerders, grondeigenaren, boeren, maar ook inwoners met tuinen, organisaties die sport- en speel- en moestuinen beheren doen al veel, maar het kan nog steeds beter. Met name roepen we de gemeente Utrechtse Heuvelrug op om de biodiversiteitscrisis de prioriteit te geven die het verdient.

Bent u het met ons eens, onderteken dan t.z.t. het Manifest.

In de loop van oktober kiezen we een moment waarop we het document officieel wereldkundig maken en namens de ondertekenaars aanbieden aan de gemeente.

Het Manifest Biodiversiteit vindt u op www.iedereenisgoedvolk.nl/manifest-biodiversiteit-utrechtse-heuvelrug. Daar kunt u ook suggesties toevoegen en t.z.t., als het definitieve manifest is vastgesteld, ondertekenen. U kunt ons ook mailen via biodiversiteit@goed-volk.net.


Wij zullen u opnieuw benaderen, als het manifest “af” is.

We rekenen op uw steun. Namens de werkgroep Biodiversiteit

Meike van den Brink, Jana Verboom, Rutger de Jong


Komentarze


bottom of page