top of page

Ecologisch bermbeheer

De Themagroep Biodiversiteit is in gesprek met de gemeente om bermen op een meer ecologische manier te beheren. Later en minder maaien van eikenlanen kan helpen in de

strijd tegen de eikenprocessierups. Allerlei insecten die zich ophouden in bloeiende bermen zijn de natuurlijke vijanden van deze overlast veroorzakende rupsen. Ze eten ze op of leggen eitjes in de rupsen, waardoor die van binnenuit worden opgegeten en nooit een volwassen eikenprocessiemot worden. Bloeiende bermen zijn ook goed voor de vogels, die zo genoeg te eten hebben voor en na de rupsenpiek.

Als het gaat om draagvlak valt er nog een wereld te winnen: zo'n andere aanpak vraagt om informatie aan omwonenden. De werkgroep wil daar een actieve bijdrage aan leveren, onder andere door periodiek te publiceren in de lokale krant De Kaap / Stichtse Courant. De krant wil daar graag aan meewerken. Om inwoners enthousiast te maken organiseren we dit jaar bermsafari's. Lees hieronder de 'Bermberichten' die eind vorig jaar in blogvorm zijn gepubliceerd en ook als e-boekje beschikbaar is. Wil je meer weten of actief meedoen, stuur dan een mail naar biodiversiteit@goed-volk.net

Comments


bottom of page