top of page

Laat je stem horen tegen de vierde aanvliegroute naar Schiphol!

Deze nieuwe route dreigt er te komen boven de provincies Gelderland, Utrecht en Noord-Holland, en zal voor grote overlast gaan zorgen. Bovendien faciliteren deze plannen een nog verdere groei van het vliegverkeer.De vierde aanvliegroute is onderdeel van de luchtruimherziening van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, die binnen enkele jaren wordt ingevoerd. Over de nieuwe route gaat circa 20 procent van alle dalende vluchten naar Schiphol vliegen. Dit zijn 130 vliegtuigen per dag, in aanvulling op de stijgende vliegtuigen die er nu al vliegen en overlast veroorzaken. Het betekent continu zeer laag vliegende vliegtuigen met bijbehorende ernstige geluidsoverlast en uitstoot boven woonkernen, natuurgebieden en landbouwgebieden.

 

Petitie tégen 4de route

Burgerinitiatief Stop4deroute is gestart met acties en een petitie tegen de route: https://petitie.stop4deroute.nl/ . Ruim 62.000 mensen hebben inmiddels de petitie getekend tegen de komst van de vierde route. De petitie kan nog steeds getekend worden en wordt aangeboden aan de nieuwe minister later dit jaar. Daarnaast  hebben 20 gemeenten én de provincie Utrecht zich expliciet uitgesproken tégen de route.  

 

Vierde route faciliteert groei vliegverkeer

Uit het milieueffectrapport, dat het ministerie heeft laten opstellen, blijkt dat de vierde route vooral de groei van de commerciële luchtvaart sector faciliteert: "Tegelijkertijd moet worden vermeld dat de Luchtruimherziening in relatief grote mate bijdraagt aan het realiseren van capaciteit voor de groei van de luchtvaart, maar in mindere mate aan de in de Luchtvaartnota beoogde duurzaamheid en leefbaarheid." 

 

Daarom moeten mensen in heel Nederland zich zorgen maken. Groei van het vliegverkeer

– de Luchtvaartnota gaat uit van bijna een verdubbeling in 2050 – resulteert in meer hinder voor héél Nederland: meer geluidshinder, meer uitstoot van stikstof, fijnstof en andere kankerverwekkende stoffen en meer CO2-uitstoot. Nu al hebben bijna 1 miljoen burgers onder huidige aanvliegroutes ernstige geluidshinder en slaapverstoring, veroorzaakt door deze commerciële sector.

 

Leefbaarheid belangrijker dan groei

Goede nachtrust en een leefbare omgeving moeten bereikbaar zijn voor iedereen. Die worden vooral aangetast door de 8% veelvliegers en de 37% overstappers op Schiphol. Krimp van het vliegverkeer is de enige manier om Nederland leefbaar te houden. Daarom roept Stop4deroute de nieuwe minister op om af te zien van de vierde aanvliegroute èn aan te sturen op forse krimp van het vliegverkeer. Dit doet recht aan het geluid uit de samenleving.  

 


Comments


bottom of page