top of page
Image by Megumi Nachev

Vlees

Lokaal en verantwoord.

De mens eet wereldwijd veel vlees. Inmiddels weten we dat veel vlees eten het milieu belast. Vlees vormt namelijk een stevige bron van broeikasgassen. Ook is vlees niet efficiënt als het gaat om grondgebruik. Veel van onze grond kan niet worden gebruikt als landbouwgrond omdat we die grond nu gebruiken om de dieren te voeden, die de mens dan vervolgens weer eet. Verder gooien we veel (goed) vlees weg, thuis maar ook al veel eerder in de keten tijdens de ‘productie’. Het is dus belangrijk dat we minder vlees eten. En als we vlees eten, dat we dan duurzaam vlees eten. Maar hoe weet je of jouw vlees duurzaam is? Waar kun je op letten?
 

Duurzame boerderij

Kies voor een boer die goed voor de dieren en de natuur zorgt. Een boer die bewust boert, stemt zijn veestapel af op de landbouw, zodat er geen mestoverschotten ontstaan. Boeren die bewust duurzaam boeren, zorgen voor een duurzame productie op de boerderij, bijvoorbeeld door het gebruik van zonnepanelen. Ook zetten zij zich in voor natuur- en vogelbehoud in de omgeving en gebruiken ze het mest van eigen koeien op het land van hun boerderij.

 

Duurzame voeding voor de dieren

Kies voor een boer die de dieren voert met duurzaam voedsel, bijvoorbeeld van eigen boerderij. Vergewis je ervan dat de dieren niet gevoed zijn met krachtvoer afkomstig van de andere kant van de aarde, bijvoorbeeld uit Zuid Amerika. Hier wordt vaak op grote schaal gebruik gemaakt van landbouwgronden, die efficiënter gebruikt kunnen worden en gepaard gaan met het kappen van oerwouden. De dieren van milieu bewuste boeren eten onbespoten gras en kruiden uit de wei en worden bijgevoederd met (grotendeels eigen) tarwe, bietenpulp en bierbostel. 
 

Lokaal product

​Kies voor een lokaal product, dan hoeft er minder transport plaats te vinden. Door direct bij een duurzame boer te kopen houden we de transportafstanden klein, ook het transport voor de voeding van de dieren. Door het verkorten van de zijn tussenhandelaren niet meer nodig, waardoor de het transport zo beperkt mogelijk blijft. De dieren krijgen ook geen geëxporteerd voer, wat een enorm gunstig effect heeft op de uitstoot van CO2.

 

Geen verspilling

Kies voor een productie zonder verspilling. Bij boeren die met zorg voor de leefomgeving boeren, wordt het dier van snuit tot staart gebruikt en pas geslacht als al het vlees verkocht is. Waar mogelijk wordt alles van het dier benut. Van de botten bijvoorbeeld wordt nog lijm gemaakt, de huid wordt gebruikt voor leer en van het overige vlees kan dierenvoeding gemaakt worden.


Wil je je je voeding meer en vaker lokaal inkopen? We zetten op een rijtje waar dat kan.

 

bottom of page