top of page

Aanbieding Manifest Biodiversiteit

„Het is tijd voor meer biodiversiteit". Onder dit motto presenteerde de werkgroep biodiversiteit van bewonersinitiatief GoedVolk op woensdag 8 december een document aan de lokale politiek, gesteund door een groot aantal maatschappelijke organisaties. Burgemeester Frits Naafs van Utrechtse Heuvelrug nam het manifest namens de gemeente in ontvangst.


door Gerard van Wijk


De aanbieding van het manifest vindt plaats in de passende entourage de Heemtuin van Vereniging voor Dorp en Natuur in Leersum. Niet alleen burgemeester Frits Naafs krijgt een exemplaar. Ook gastvrouw Ineke Vrij, vice-voorzitter van Dorp en Natuur, Saskia van Dockum, directeur van Utrechts Landschap en Gijs de Kruif, directeur van Nationaal Park UH.


Biodiversiteitscrisis

Groeiende zorgen over de biodiversiteit waren de aanleiding om het manifest op te stellen. De initiatiefnemers Jana Verboom, Meike van den Brink en Rutger de Jong, zijn alle drie vanuit hun professie verbonden met natuur en milieu. Van den Brink: „Biodiversiteit is een breed begrip en omvat de verscheidenheid van al het leven op aarde". „Bescherming en bevordering van de verscheidenheid is belangrijk", zegt Verboom, „wat weg is, is weg. Er is niet één oorzaak aan te wijzen, maar een heel scala".


Positief

Het drietal ziet ruimte voor verbetering. Inwoners kunnen op kleine schaal al veel bijdragen door vergroening van hun eigen tuin. waar je veel kunt doen met inheemse planten die horen in dit gebied. „Communicatie is ook een belangrijk aspect. Als je meer weet is het ook leuker en heb je veel meer resultaat. Een regelmatig gemaaid groen gazon met hortensia's aan de randen heeft voor de biodiversiteit nauwelijks waarde. Bijen en andere insecten hebben veel meer baat bij inheemse bloeiende planten", zegt Verboom. De Jong: „Het manifest gaat niet diep in op details. We vinden het belangrijk dat de gemeente komt met een visie en een plan dat experts en inwoners samen schrijven. Als zo'n plan er is dan kun je de groene omgeving goed beheren en particuliere initiatieven steunen".

Van den Brink: „Je ziet dat er veel intenties zijn op het gemeentehuis, maar er is geen match met geld en capaciteit. Biodiversiteit verdient een eigen programma naast klimaatneutraal en duurzaamheid".


Steun

Het manifest vindt nu al steun bij ruim twintig organisaties en individuele inwoners. De burgemeester zegt toe het manifest via de griffie aan te bieden aan raad en de partijen die gaan meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen. Ook de bijeenkomst van de jeugdraad van volgend jaar komt in dit thema te staan.

Saskia van Dockum zegt dat in besluitvormingsvergaderingen van Utrechts Landschap 2 extra stoelen staan met 2 T-shirts. Het ene shirt kijkt 7 generaties vooruit. Op het ander shirt staat biodiversiteit en laat zien hoe klein de mens daarin is. „We proberen daar echt rekening mee te houden". Nationaal Park UH constateert overeenkomsten met het manifest: het project heuvelrugtuinen, bufferzones aan de randen van het Nationaal Park en bouwen binnen de rode contour. „We werken samen met een bouwbedrijf dat er voor instaat dat zodra een nieuwe woonwijk is gerealiseerd de biodiversiteit daarna beter is dan vóór de start", zegt De Kruif. „Biodiversiteit is de rode draad in de activiteiten van Vereniging Dorp en Natuur ", zegt Ineke Vrij.

De werkgroep wil dit onderwerp hoog op de politieke agenda krijgen, zeker met het oog op de komende gemeenteraadsverkiezingen.


De opstellers en ontvangers van het manifest (Foot: Gerard van Wijk)

Comments


bottom of page