top of page

Gesprek met de initiatiefnemers

Bijgewerkt op: 21 feb. 2021

‘Alleen ga je harder, samen kom je verder’, en ‘als je zelf geen plan hebt, word je onderdeel van het plan van een ander.'


Utrechtse Heuvelrug, 8 januari 2019 - Met dit soort praktische noties in het achterhoofd spreken we met natuurbeheerders, landgoedeigenaren, bedrijven, scholen, zorginstellingen, sportverenigingen, politici, bestuurders over de uitdagende ambitie van bewonersinitiatief GoedVolk om Utrechtse Heuvelrug plasticvrij te maken in 2026. De weerslag van de gesprekken publiceren we op de website van GoedVolk en de sociale media.In dit eerste gesprek bijten de initiatiefnemers van GoedVolk, Jeroen Beumer en Erwin Hollestelle, het spits af. Wat drijft hen en waarom plastic?


GoedVolk

Jeroen: „GoedVolk is voor mij ontstaan met het doel om wat goeds te doen voor mijn eigen leefomgeving. We kunnen een heleboel dingen beter lokaal zelf oppakken en oplossen dan wachten op andere partijen om ons daarbij de weg te wijzen. We willen mensen mobiliseren rondom thema’s van algemeen belang. Instanties zullen zich niet snel opwerpen voor toekomstige generaties. Daar voel ik me heel erg door aangesproken.”


Erwin: „Voor mij was een belangrijke overweging dat ik niet pas wat voor de wereld wil gaan doen, als ik met pensioen ga. Ik wil die ambitie al eerder invullen. Dan denk ik aan wat voor aarde we achter laten voor onze kinderen en kleinkinderen. Ik ben getriggered door de seventh generation filosofie. Die gaat er van uit dat de belangrijke keuzes van nu moeten bijdragen aan de belangen van toekomstige generaties.


Leertraject

Jeroen: „Dit is ook een interessant leertraject. Hoe ga je als gemeenschap op een andere manier om met dit soort vraagstukken zodat je tot duurzame oplossingen komt die niet alleen nu interessant zijn, maar ook hun waarde hebben voor de komende generaties.”

Erwin: „Je kunt voor de oplossing van duurzaamheidsvragen wachten op wat anderen doen of zelf aan de slag gaan. Wij kiezen graag voor dat laatste. Dingen komen dan in een versnelling, bovendien zie je dan dat de belangen wellicht anders verdeeld worden. We wilden als inwoners in onze eigen regio invloed uitoefenen op de ontwikkeling. We laten initiatieven naast elkaar ontstaan en als dat ergens samen komt prima, maar wij kunnen gewoon aan de slag. We hoeven niet te wachten. Dan kom je uit op een iets andere manier van werken.”

Jeroen: „ En we doen het ook uit de overtuiging dat als je van buiten het systeem opereert, je ook makkelijker tot andersoortige oplossingen komt. Een systeem creëert toch vaak oplossingen die binnen datzelfde systeem passen. Bij steeds meer vraagstukken is het noodzakelijk om het systeem ter discussie te stellen en buiten die lijntjes te denken.”


Keuzes

Erwin: „We hebben met GoedVolk keuzes moeten maken. Alles aanpakken is te veel. We kiezen nu voor plastic. We zijn begonnen om het goed doen voor de toekomst in deze fase toe te spitsen op de vraag hoe krijgen we al het plastic en zwerfaval uit de regio. Dat spitsen we toe op vier aangrijpingspunten. Stap één. Je doet iets aan alle afval, dat in de openbare ruimte ligt: opruimen en zorgen dat het schoon wordt. De volgende fase is zorgen dat mensen niet meer zo makkelijk al die rommel in het milieu gooien. Stap drie, hoe zorg je er voor dat mensen die rommel niet meer in handen krijgen en het ook niet meer weg kunnen gooien. Dan zitten we al meer in het gebied van wat kunnen we samen doen met winkeliers om ervoor te zorgen dat minder plastic de winkel verlaat. De laatste fase is hoe zorgen we er voor dat het plastic niet meer in de winkels terecht komt. GoedVolk werkt eenvoudig: Als je iets wilt bijdragen, bijvoorbeeld aan het realiseren van de doelstelling Utrechtse Heuvelrug Plasticvrij, dan ben je van harte welkom. Vraag je af: waar zit mijn affiniteit, kennis, talent, in welk gebied zou ik de meeste toegevoegde waarde kunnen en willen hebben en laat het ons weten.”

Jeroen: „Als je een ander relevant thema hebt in het algemeen belang, dat op dit moment nog geen aandacht krijgt dan is dat natuurlijk bespreekbaar. De vraag is steeds of we voldoende mensen op de been kunnen brengen om te organiseren waar je zelf graag mee aan de slag wilt. Er zijn wel onderwerpen die ter tafel komen, zoals lokale valuta, lokale economie, voedselbos. Je kunt het podium krijgen om mensen te mobiliseren voor een thema, maar je moet er wel zelf energie in stoppen om anderen er bij te betrekken: de inbrenger is de trekker.”


Partners

Erwin: „We zoeken partners die onze plasticvrij ambitie ondersteunen. We noemen dat de coalition of the willing, partijen in het middenveld die zeggen wij willen de doelstelling Utrechtse Heuvelrug Plasticvrij ondersteunen en meehelpen om die te realiseren. Dan denk ik aan scholen, maar ook natuurorganisaties als het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug, de lokale overheid die de motie voor de plasticvrij lobby bij de VNG heeft ingebracht, zorginstellingen, ondernemers, sportverenigingen.”

Jeroen: „We zien graag mensen meedoen vanuit hun zorg en betrokkenheid als mens en inwoner. Als we dat voor elkaar krijgen dan ontstaat er een sterkere verbinding in onze gemeenschap. Wie weet welke vraagstukken we dan allemaal niet met elkaar kunnen aanpakken .”


Vrijwilligerswerk

Tot slot. Beiden benadrukken dat het werken uit het hart en op vrijwillige basis vraagt om de voortgang die we maken steeds te waarderen. Je bent geneigd om te zeggen we hebben dit nog niet en we hebben dat nog niet. Erwin: „Ik vind dat we inmiddels al heel wat hebben bereikt. En je ziet steeds nieuwe dingen, die ook nog kunnen en zouden moeten. Maar het blijft wel vrijwilligerswerk en liefdewerk oud papier. We zijn het ‘not in my backyard’ aan het kantelen in ‘wat willen we wél’.”

Jeroen: „Het is geen tijd om te freewheelen, het is tijd voor actie.”


Gerard van Wijk

Comments


bottom of page