top of page

Ontwikkeling stationsgebied Driebergen-Zeist

Bijgewerkt op: 19 apr.

Credits foto van Stationsgebied Driebergen-Zeist: @Mel Boas (Deze foto komt uit het AD van 10-11-2022: Nieuwe wijk bij station Driebergen-Zeist met 500 tot 1500 woningen: ‘Hoop dat stikstofcrisis is opgelost’)

 

Het gebied rondom het station Driebergen-Zeist kent een zeer rijke biodiversiteit met belangrijke ecologische verbindingszones. Deze zones lopen zowel oost-west als noord-zuid en verbinden de natuurterreinen van Heuvelrug en Langbroekerwetering met elkaar. Dit is zichtbaar en aangetoond bij de ingrijpende verbouwing van het station en de bouw van de Triodosbank enkele jaren geleden. Op dit moment hebben de gemeenten Zeist en Utrechtse Heuvelrug grote ambities voor een doorontwikkeling naar een woonkern in een ruim gebied rondom het station Driebergen-Zeist. De gemeentelijke bestuurders dromen van een nieuwe woonkern tot wel 2500 woningen en kantoren midden in het groene hart tussen Zeist, Driebergen en Odijk. Er is een ruim zoekgebied vastgesteld om de ambities te kunnen realiseren. Beide gemeenteraden hebben medio 2023 ingestemd met een principebesluit om hier te gaan bouwen, maar de invulling daarvan ligt nog open (schaalgrootte, karakter, hoogte bebouwing). De gemeente Zeist is naarstig op zoek naar bouwlocaties en heeft de regie over het proces op zich genomen. Hoewel het station dicht bij Driebergen is gelegen, lijken nog maar weinig inwoners of natuurorganisaties zich bewust van de impact die deze plannen zouden kunnen gaan hebben. 


In januari van dit jaar gaat het participatieproces van start dat moet leiden tot een gebiedsvisie op hoofdlijnen (niet op perceelniveau) en een voorkeursscenario in juni 2024. De gebiedsvisie geeft antwoord op de vraag ‘Wat komt waar?’ en moet al eind 2024 zijn vastgesteld door de gemeenteraden. Datzelfde geldt voor een ontwikkelstrategie die gelijktijdig wordt ontwikkeld en die de ‘hoe vraag’ gaat invullen (fasering van de bouwplannen en de financiering daarvan). 


Een principiële regionale of provinciale ruimtelijke afweging lijkt echter nog niet of onvoldoende te zijn gemaakt: 


Waar kan het best grootschalige woningbouw plaatsvinden binnen de provincie Utrecht op basis van behoefte, natuurwaarden, cultuurhistorie, bereikbaarheid, waterbeheer, enz.? 


Naar verwachting kan het voorstel voor de ontwikkeling van het stationsgebied uitgroeien tot een van de belangrijkste ruimtelijke ingrepen in onze regio. De Werkgroep Biodiversiteit heeft zich daarom aangemeld voor het gemeentelijke participatietraject en heeft de ambitie om de stem van de natuur in dit proces nadrukkelijk een geluid te geven. 


De belangrijkste documenten over dit onderwerp, kunt u vinden in dit dossier. Wij gaan u regelmatig op de hoogte houden van de ontwikkelingen en de inbreng vanuit GoedVolk.


Media:


Kijk ook op:Downloads:

001 Natuur Verbinden en Behouden kaart 2020def_
.pdf
Download PDF • 2.01MB

240312 Visie GoedVolk Stationsgebied
.pdf
Download PDF • 120KB

2024-02-08 Brief aan RVB commentaar op DO herstelplan Park Huis Doorn
.pdf
Download PDF • 172KB

2023-07-04 Statenbrief Gebiedsvisie regiopoort Driebergen-Zeist
.pdf
Download PDF • 120KB

2023-07-04 Statenbrief Gebiedsvisie regiopoort Driebergen-Zeist
.pdf
Download PDF • 120KB

2023-07-03 Raadsvoorstel PvA Gebiedsvisie Driebergen-Zeist
.pdf
Download PDF • 285KB

2023-06-12 Samenvatting ecologisch onderzoek ODRU
.pdf
Download PDF • 6.82MB

2023-05-11 Inspraak Werkgroep Kromme Rijncorridor
.pdf
Download PDF • 169KB

2023-05-11 Inspraak Werkgroep Natuurlijk Zeist West
.pdf
Download PDF • 225KB

2023-05-11 Beantwoording schriftelijke vragen voortkomend uit Beeldvormende raad
.pdf
Download PDF • 218KB

2023-05-11 Inspraak Stichting Milieuzorg Zeist
.pdf
Download PDF • 736KB

2023-04 PvA gemeente Zeist_ Een Nieuwe Kern voor Driebergen-Zeist
.pdf
Download PDF • 1.27MB

2022-11-04 Gebiedsscan_ODRU
.pdf
Download PDF • 2.45MB

2020 Kaart ecologische verbindingen
.pdf
Download PDF • 2.02MB

2019 Natuurwaardenrapport vdBijtel station DBZ 2009-2012
.pdf
Download PDF • 19.10MB

2012-09-14 Natuurwaarden onderzoek Stationsgebied Arcadis
.pdf
Download PDF • 23.08MB

Comments


bottom of page