top of page

Open brief aan College en Gemeenteraad Utrechtse Heuvelrug

Bijgewerkt op: 15 nov. 2021

Driebergen, 28 juni 2021


Betreft: Bomenkap na valwind Leersum d.d. 18 juni ‘21


Beste leden van College en Gemeenteraad Utrechtse Heuvelrug,


Als Stichting GoedVolk sluiten we aan bij de zorgen die er leven over mogelijke

onzorgvuldigheid bij de kap van bomen in Leersum, na de valwind op 18 juni. Zie

hieronder de link naar het artikel in de Kaap.


We zijn blij te horen dat burgemeester Naafs aangeeft dat het beleid is om zoveel

mogelijk bomen te sparen. Elke boom die gered kan worden heeft waarde in zichzelf en

waarde voor biodiversiteit, zuurstof, schaduw en groen aanzicht.


Ons inziens levert het meer op voor inwoners en natuur op om nu iets meer geld te

besteden om de genoemde waarde van bomen te behouden door bijvoorbeeld een

veiligheidsassessment en door onderhoud dan om alle bomen met beschadiging zonder

meer te ‘stippen’ en te kappen en zo meer bomen te verliezen dan noodzakelijk.

De richtlijnen die de gemeente geeft bij uitbesteding van kap moeten heel duidelijk zijn

over wat bomen sparen inhoudt op de korte termijn. Er is meer dan genoeg

deskundigheid van inwoners en experts (zie ook bijgaand artikel) om hiervoor een plan

te maken.


Zoals ecologe Jana Verboom (uit de werkgroep Biodiversiteit) in haar brief schrijft:

‘De natuur is veerkrachtig, (licht) beschadigde bomen zullen herstellen. Daartoe moeten

we ze wel een kans geven. Laten we niet kiezen voor een goedkopere korte-termijn

“oplossing” maar doen wat goed is voor de biodiversiteit, en uiteindelijk voor ons allen.’


Met vriendelijke groet,

Mirjam van Zweeden

Namens GoedVolk,

Werkgroepen en bestuur


Artikel in Nieuwsblad De Kaap, d.d. zo 27 jun 2021: 'Twijfels bij Leersumers of bomenkap wel nodig is'

Comentarios


bottom of page