top of page

Vertoning film ‘Down to Earth’ groot succes

Bijgewerkt op: 14 jan. 2021

Op 10 januari 2017 organiseerde GoedVolk een vertoning van de indrukwekkende film Down to Earth. Op zoek naar een nieuw perspectief en zingeving leefden Rolf Winters en Renata Heinen met hun drie kinderen vier jaar in Noord-Amerika samen met een Indianenstam. Daar ontstond het idee om de wijsheid van de stamoudsten op film vast te leggen. Het gezin trok daarop een jaar rond de wereld op zoek naar de verborgen Wisdom Keepers en leefden bij verschillende volksstammen op zes continenten. De film voert de kijker van de oevers van Lake Superior in Michigan tot het hart van de Amazone, van het Australische achterland tot de Kalahari-woestijn en van de Andes tot aan de binnenlanden van India. Hun ontmoetingen met de Keepers of the Earth laten niemand onberoerd.Ruim 150 mensen kwamen op de film af die speciaal werd ingeleid door Bianca Rikels van de Down to Earth Foundation. Geheel in de geest van de film was de toegang gratis. Bezoekers werd gevraagd een vrijwillige donatie aan de Foundation te doen. Hiermee is een bedrag van € 650,- opgehaald hetgeen in zijn geheel aan de Down to Earth Foundation ten goede kwam.

Omdat bleek dat de documentaire voor veel mensen enige 'bezink-tijd' vraagt en omdat de behoefte om wat te doen wordt aangewakkerd, nodigde GoedVolk iedereen uit om op donderdag 12 januari bij haar maandelijkse bijeenkomst aan te sluiten. Tijdens deze bijeenkomst werd gekeken worden op welke wijze aan de gedachten van People Powered Change invulling gegeven kan worden. Welke initiatieven kunnen we met elkaar op pakken en omarmen om de lange termijn houdbaarheid van onze prachtige leefomgeving te borgen?

Коментарі


bottom of page