top of page

Zorg voor de bomen op de Utrechtse Heuvelrug!

INITIATIEF THW ZORGT VOOR

EXTRA BOOM IN CENTRUM DRIEBERGEN-RIJSENBURG


Op initiatief van de vereniging Tussen Heuvelrug & Wetering (THW) is er weer een extra boom toegevoegd aan het bomenareaal in het centrum van Driebergen-Rijsenburg. Op de groenstrook aan de Hoofdstraat bij appartementengebouw De Engh heeft THW,

dat zich inzet voor versterking van een groen en stijlvol Driebergen-Rijsenburg, met steun van de Driebergse ondernemers Kunsthagen Nellestijn en Wijnen Tuinen recent een Hollandse Linde laten aanplanten.


THW stoort zich enorm aan de geleidelijke ‘ontgroening’ van de openbare en particuliere ruimte in Driebergen-Rijsenburg en is daarom vorig jaar gestart met een inventarisatie

van plekken in het centrumgebied waar extra bomen mogelijk zijn. Zij gaan daarover dan in overleg met de grondeigenaren en de gemeente Utrechtse Heuvelrug en proberen zo projectsgewijs extra bomen te realiseren. Daarvoor is telkens wel aanvullende (financiële) steun nodig en dat probeert THW dan ook te verwezenlijken.


Al eerder zorgde THW voor een nieuwe boom op de hoek Traaij/Hoofdstraat waardoor het dorpscentrum ook daar al met wat extra groen werd aangekleed.


THW ziet deze boomaanplanting als een mooie voorzet voor de gemeentelijke aandacht voor het thema (meer) ‘bomen, bomen, bomen’ waarvoor nog afgelopen week door verschillende partijen een motie bij de gemeenteraad is ingediend.


Op de website van THW (www.tussenheuvelrugenwetering.nl) staat een formulier waarmee inwoners mogelijke plekken voor extra bomen in Driebergen-Rijsenburg kunnen aanmelden.Comments


bottom of page