top of page

Ecologisch bermbeheer

Bijgewerkt op: 17 sep. 2021

Genieten we niet allemaal van bloemenweiden, kleurrijke akkerranden, bloeiende bermen waar planten en dieren in natuurlijke samenhang en samenwerking leven? We realiseren ons in toenemende mate dat die samenhang niet alleen een lust voor het oog is, maar ook bittere noodzaak voor een gezond milieu en een duurzame toekomst.

GoedVolk wil invloed hebben op de duurzame ontwikkeling van onze regio. Dat kan langs verschillende sporen. We kunnen niet alles tegelijk, dat hoeft ook niet. We kunnen het zeker niet alleen. Dit is een opgave waar we allemaal aan kunnen bijdragen, ieder op zijn eigen manier, met zijn eigen talent, in zijn eigen omgeving. Think global, act local, denk groot, maar begin klein.


De themagroep biodiversiteit van GoedVolk zet zich in voor verscheidenheid aan planten en dieren in de dorpen en de gebieden tussen de dorpen, zowel in de openbare ruimte als in de tuinen van de inwoners. Al die afzonderlijke gebiedjes vormen samen een groot en belangrijk netwerk. Met de gemeente Utrechtse Heuvelrug zijn we in gesprek over ecologisch bermbeheer: geen giftige bestrijdingsmiddelen en minder maaien. Met als gevolg meer bloemen en meer insecten, en daardoor meer voedsel voor vogels en zoogdieren. In Amerongen en Leersum lopen pilotprojecten die binnenkort worden geëvalueerd. We zullen de ontwikkelingen volgen, maar we nemen geen afwachtende houding aan. Waar we zelf de biodiversiteit kunnen vergroten, gaan we dat zeker doen. Ook willen we als ‘bermambassadeurs’ bijdragen aan positieve publiciteit rond deze pilots. Als je mee wilt doen, laat het weten op biodiversiteit@goed-volk.net. Ideeën zijn welkom.


Is iedereen te spreken over ecologisch bermbeheer? Uit een korte rondgang op social media blijkt dat er door sommigen minder enthousiast wordt gereageerd op de pilots met ecologisch bermbeheer. We krijgen natuurlijk niet iedereen mee, maar we hopen bij te kunnen dragen aan een positieve beeldvorming van minder intensief beheer dat kansen biedt voor plant en dier. Met enige regelmaat zullen we onze bermberichten publiceren, noem het 'huis-tuin-en-keuken-ecologie', wetenswaardigheden over planten en dieren in onze directe omgeving door de seizoenen heen en praktische tips over wat je zelf kunt bijdragen.

Comentários


bottom of page