top of page

Bomenkap / herstelplan Park Huis Doorn

Bijgewerkt op: 27 jan.


De zorgen om de voorgenomen bomenkap en het zogenaamde Herstelplan Park Huis Doorn duren voort. Het Rijksvastgoedbedrijf heeft na de commotie van eind 2022 begin januari vorig jaar in een e-mail aan ons laten weten het plan te heroverwegen. De oorspronkelijke plannen gaan niet door.

Inmiddels zijn we een jaar verder en lijkt het erop dat het RVB op de oude ingeslagen weg

voortgaat. Het herstelplan Park Huis Doorn heet nu Herstel monumentaal Park Huis Doorn Definitief Ontwerp en heeft een nieuwe datum gekregen, namelijk 5 december 2023.

Inhoudelijk zien we geen wezenlijke veranderingen. In het rapport wordt ook gesproken over een zogenaamde ‘revitalisering’ van de beplanting. Het plan daartoe staat in een separaat beheersplan, dat we tot nu toe niet kunnen inzien. Ook heeft de RVB

een ‘boomveiligheidsrapport’ laten opmaken op basis waarvan uiteindelijk 40 kapvergunningen en voor 17 bomen snoeivergunningen worden aangevraagd. Dit rapport willen we ook graag inzien. Dat laatste kan op 18 januari a.s. als het RVB betrokken partijen uitnodigt voor tekst en uitleg in het park, maar inzage enkel ter plekke is natuurlijk niet optimaal.

Op een aantal onderdelen van het plan valt ons op dat veel meer winst voor de biodiversiteit te behalen valt. Het eerdere RVB-plan van radicale kap van de dubbele beukenlanen komt in het definitief ontwerp niet voor, maar waakzaamheid is geboden opdat in de lanen geen gaten vallen door kap of grootschalige snoei vanwege veronderstelde veiligheidsrisico’s voor bezoekers.


Links:


Media:


Documenten:


231218 Brief vergunningen en rondleidingen
.pdf
Download PDF • 112KB

231205 Herstelplan monumentaal Park Huis Doorn
.pdf
Download PDF • 57.60MB

221023 rapport beukenlaan huis Doorn - Ronald Vrijenhoef en Annelies Henstra
.pdf
Download PDF • 75KB

221220 brief aan BW herziening herstelplan Park Huis Doorn
.pdf
Download PDF • 396KB

221220 brief aan RVB n a v eerdere brief van GoedVolk
.pdf
Download PDF • 419KB

221022 open brief aan RVB
.pdf
Download PDF • 308KB

Comments


bottom of page