top of page

Terugblik borrel donderdag 16 februari met deepmapping

De avond voor alle Goedvolkers en belangstellenden was erg geslaagd. Er was een goede opkomst van rond de 25 mensen, uit verschillende dorpen van de gemeente UH. De workshop deepmapping gaf aanleiding tot levendige gesprekken in de groepjes. Al met al werden er veel lijntjes gelegd en ideeën besproken in een prettige informele sfeer. In het najaar is er weer een borrel!


Erwin Hollestelle vertelde aan het begin van de avond over hoe we als zwerm werken vanuit GoedVolk. De presentaties van de werkgroepen gaven een goed beeld van wat er gaande is aan projecten en initiatieven en wat ons motiveert om te bouwen aan een duurzame leefomgeving. Jana Verboom vertelde o.a. over het manifest biodiversiteit van de werkgroep dat nu in de gemeente actief gebruikt wordt bij het maken en toetsen van nieuw beleid. Sandra Verweij vertelde namens Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug over het plan van aanpak dat zij met stakeholders (o.a. landgoedeigenaren) aan het maken zijn voor een plasticvrij Nationaal Park. Guido Meerman van FoodVolk schetste een beeld van de ontwikkelingen voor een voedselcoöperatie. Evelien Roos nam ons mee in het verhaal van de start en opbouw van de openbare Heuvelrugtuin Driebergen. Mirjam van Zweeden kondigde de Open Heuvelrugtuinen route aan op zaterdag 1 juli. Daarna introduceerde ze de deepmapping.


Verslagje uit een van de subgroepjes, Carien Huijzer: "Deepmapping is uitwisselen over hoe wij onze omgeving beleven, je verdiept als het ware de landkaart met je beleving. In een van de groepjes met bewoners van Doorn en Driebergen spraken we eerst enthousiast over de mooie omgeving tussen onze dorpen die iets verder van de provinciale weg afligt en daarom niet zo bekend is. Wel jammer als toegangswegen afgesloten worden. bijvoorbeeld de Broekweg bij Bartimeus. Verder zijn we enthousiast over de sedumdaken, dit kan mogelijk op meer plaatsen gedaan. Jammer van de hoeveelheid stoplichten, met name in Driebergen. Meer hofjes zoals bijvoorbeeld de brandweerkazerne in Doorn zou leuk zijn. Het valt ons op dat er veel groen is in de hele gemeente behalve in de centra van de Heuvelrugdorpen. De provinciale weg doorsnijdt alle dorpen. We missen een ontmoetingsplek, een soort hangplek voor volwassenen met bomen en bankjes, een Brink. Mensen zijn nu alleen functioneel aanwezig door boodschappen te doen, ze blijven niet even met elkaar een praatje maken, even zitten. Om dit te creëren zouden de centra autovrij moeten worden. De volgende mogelijkheden hiervoor zijn genoemd:

  • Auto’s omleiden of ondertunnelen.

  • Parkeren ondergronds maken, zodat pleinen ontmoetingsplekken kunnen worden met meer groen.

  • Verkeer verminderen door voor grote vrachtauto’s parkeerplaatsen bij de A12 te maken waar goederen overgeladen kunnen worden in kleinere auto’s om te verdelen in de dorpen.

  • Het bezorgingsverkeer van pakjes beperken door afhaal- en inzamelplaatsen in te stellen i.p.v. thuisbezorging.

  • Meer en beter aansluitend openbaar vervoer.

Een levendig gesprek en boeiend om ieders beleving te horen over gezamenlijke vertrouwde plekken en bijzonder dat we zo op dezelfde lijn blijken te zitten."

Comments


bottom of page